teksty do zaproszeń

Albert Schweitzer

"Szczęście Ci niosę i ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce.
Pragnę być z Tobą i....już z nikim więcej!"

"Szczęście to jedyna wartość,
którą się mnoży, jeśli się ją dzieli."

W. Szekspir

"Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie."

"Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje"

"Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy - Bóg,
niech te serca dwa uczyni jednym.
Mąż i żona będąc dwojgiem,
jednością są gdy się kochają."

K. Wojtyła

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy
nie wracamy wieczorem do domu."

"A kiedy będziesz żoną moja,
umiłowaną poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...."

"A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią się nam wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje..."

K.I.Gałczyński

Nawet gwiazdy zazdrościłyby człowiekowi miłości,
Gdyby wiedziały co to znaczy kochać.
 

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.
M.Mead.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy ...
są na siebie skazani.
W. Szymborska

Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...
G. Sand

Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani.
J. Sztaudynger

... Ty i ja spośród tysięcy
Mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzień, doniosła chwila
I szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie
Tak miało być i tak niech będzie.

... Niech słowo "kocham" jeszcze
raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę ...
A. Mickiewicz

Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno - miłować.
Jan Paweł II

A ja Cię pragnę mieć na co dzień
I usta swe w Twe usta wtapiać.
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
I do wspólnego domu wracać...

Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.
Jan Paweł II

Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
Cangaceiro

...Po długim czekaniu,
może jeszcze nie wszystko,
ale znalazłem to,
co najważniejsze.
 Twoje spojrzenie...

Udane małżeństwo
wymaga wielokrotnego zakochiwania się,
zawsze w tej samej osobie.
M. McLaughlin

„W maleńkiej obrączce
Uczuć świat cały
Miłość, obowiązek
I wzniosłe ideały

Maleńka obrączka
a znaczy tak wiele
Na całe życie 
włożona w Kościele.”

Nowi ludzie ...
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
K. Wojtyła

...I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.
A. Asnyk

Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.
A. Bekannte

Dziękuję Ci za każdy pocałunek,
każdą godzinę, każde słowo, za uśmiech Twoje,
za błękit i ksziężycową światłość Twych oczu
i czarność ich przez rozszerzone rozkoszą źrenice.
M. Pawlikowska

Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice,
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co mają wspólną tajemnicę.
J. Kofta

Czy to nie wspaniałe,
że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie?

Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy- Bóg
-niech te serca dwa uczyni jednym.
Mąż i żona będą dwojgiem,
jednością są, gdy się kochają.
W. Szekspir

Bóg posługuje się miłością dwóch osób,
aby powiedzieć im o całej swojej miłości...

Jedynie miłość nadaje
sens naszemu istnieniu.