Ogólne zasady przygotowania plików do druku

Dopuszczalne formaty plików:

  • PDF
  • EPS
  • TIFF
  • JPG
  • AI
  • CDR

Kolorystyka:

Przesyłane do nas pliki graficzne powinne być przygotowane w CMYK-u i nie zawierać profilu kolorystycznego. Jeśli kolor ma zostać dopasowany do koloru książkowego (PANTONE, RAL), należy podać jego kolor i przesłać projekt do weryfikacji na adres: projekty@drukxl.pl.

Czcionki:

Wszystkie czcionki w dokumencie muszą być zamienione w krzywe, poza przypadkiem gdy plik ma zostać przez nas modyfikowany.

Jeśli plik ma być modyfikowany przez naszych grafików należy dołączyć pliki wszystkich czcionek użytych w projekcie.

Rozdzielczość:

  • Wizytówki, zaproszenia, dyplomy - 300 dpi,
  • Druki wielkoformatowe - 150 dpi, oglądane z powyżej 5m - 72 dpi

Wydruk i wycinanie:

Maksymalna szerokość wydruku i cięcia wynosi 120 cm. Obiekty powinny być większe o co najmniej 2 mm od lini cięcia. Wszystkie elementy do druku powinny być zgrupowane w jednej grupie a linie cięcia w drugiej grupie.

Spady:

Do druku cyfrowego z wyjątkiem banerów spady nie są konieczne.

W przypadku wizytówek, papierów firmowych, zaproszeń jeśli grafika styka się z krawędzią powinna być powiększona o 4 mm i żadne istotne informacje nie powinny się znajdywać 5 mm od krawędzi.

W przypadku banerów druk powinien być powiększony o 5mm spad (na zawinięcie) oraz istotne informację powinny być odsunięte od krawędzi minimum 3 cm.

Inne informacje:

Prosimy sztucznie nie zwiększać rozdzielczości plików, prowadzi to jedynie do zwiększenia wielkości plików a nie do polepszenia jakości.