Automaty - nietypowe kształty

Nietypowe kształty.